divider

Hoger beroep kort geding

Bent u het niet eens met een kort geding-vonnis? Dan kunnen wij u helpen met hoger beroep bij het gerechtshof.


Kort gedingprocedures zijn rechtszaken die tot een snelle beslissing leiden bij de President van rechtbank of bij de kantonrechter. Na een kort geding vindt soms (maar zeker niet altijd) een gewone rechtszaak plaats.

Kort gedingen zijn populair, omdat zo veel sneller duidelijkheid ontstaat dan bij een gewone rechtszaak. Bovendien is een kort geding goedkoper. Anderzijds zijn kort gedingen niet voor elk type zaak geschikt: lees hier meer.

Bent u het niet eens met een kort geding-vonnis? Dan kunnen wij u helpen met hoger beroep bij het gerechtshof.

Bij hoger beroep is inschakeling van een advocaat wettelijk verplicht.

Beroepstermijn

De normale termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een kort geding-uitspraak of voorlopige voorzieningen is 4 weken. Dit is een veel kortere termijn dan bij gewone rechtszaken. De termijn is dan (met enkel uitzonderingen) 3 maanden.

Uitzondering

Bij procedures over echtscheiding en alimentatie is geen hoger beroep tegen een voorlopige voorziening bij het gerechtshof mogelijk. Ook bij voorlopige voorzieningen in bestuursrechtelijke zaken is geen (apart) hoger beroep mogelijk.

Snellere afwikkeling

Een kort geding in hoger beroep wordt meestal ook sneller behandeld, maar dat hoeft niet en hangt af van een keuze die de eiser maakt.

Second Opinion

Voordat u begint aan een hoger beroep, wilt u weten wat de kansen zijn. Ons kantoor geeft second opinions tegen lage kosten zodat u niet meteen aan de kosten van de procedure vast zit.

Meer lezen?

-> Woordenboek

Deel deze pagina

separator