divider

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

separator

 

Wij vinden het belangrijk dat het recht voor iedereen toegankelijk is. Daarom nemen wij deel aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Zo kunnen we ook mensen met een lager inkomen rechtshulp geven. Op deze pagina leest u hoe het toevoegingsstelsel werkt.

High Trust kantoor

Ons kantoor heeft als één van de eerste advocatenkantoren in Amsterdam een High Trust samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heeft voor onze cliënten belangrijke voordelen. Zo weten we binnen twee dagen of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Zonder High Trust duurt de aanvraag minimaal 4 weken.

Aanvraag

De aanvraag wordt door ons verzorgd. U moet zich bij ons legitimeren en uw Burgerservicenummer doorgeven. U kunt op de website van de Raad voor Rechtsbijstand van tevoren nagaan of u in aanmerking komt voor een toevoeging. In twijfelgevallen vragen we een toevoeging aan en maken we met u praktische afspraken voor het geval de toevoeging wordt afgewezen. Verder hebben we een diagnosedocument nodig (zie hierna).

Diagnosedocument

Wat u wel zelf moet doen is een diagnosedocument aanvragen bij het Juridisch Loket. U omschrijft uw rechtsprobleem en vraagt verwijzing naar de advocaat van ons kantoor. Het diagnosedocument bevat alle informatie die we nodig hebben om de toevoeging aan te vragen. Kijk hier voor meer informatie.

Eigen bijdrage

Als de toevoeging wordt afgegeven, ontvangt u een brief met informatie van de Raad voor Rechtsbijstand. Hierop staat ook welk deel u zelf moet betalen (de eigen bijdrage). Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen. Klik hier voor de tabel. U ontvangt van ons per email of per post een factuur voor de eigen bijdrage. De betaaltermijn is 14 dagen. Als betaling niet lukt, neemt u dan contact op.

Bijzonderheden per rechtsgebied

  • Op het rechtsgebied familierecht kunnen we helaas maar een beperkt aantal toevoegingszaken per jaar aannemen. De vergoedingen op dit rechtsgebied zijn drastisch verlaagd.
  • Voor schuldsanering (toelating WSNP, tussentijdse beëindiging, dwangakkoord) geldt dat altijd een toevoeging wordt afgegeven met de laagste eigen bijdrage ongeacht uw bruto-inkomen. Ook is bij dit type rechtsbijstand geen diagnose-document van het juridisch loket nodig.
  • Op het rechtsgebied strafrecht behandelen wij geen zaken op basis van een toevoeging, maar alleen op basis van het uurtarief.
  • Op het rechtsgebied letselschade behandelen wij zaken op basis van een toevoeging maar alleen indien de verzekeraar de advocaatkosten niet vergoedt.

Peiljaarverlegging

Het is mogelijk dat de toevoeging wordt geweigerd omdat uw inkomen in het peiljaar te hoog was, terwijl uw huidige inkomen wel binnen de toevoegingsgrens valt. Ook is het mogelijk dat de toevoeging wordt afgegeven met een (te) hoge eigen bijdrage. In deze gevallen kunt u peiljaarverlegging aanvragen. Dit moet u zelf doen via een formulier. Na de beoordeling komt u alsnog in aanmerking voor de toevoeging of voor de lagere eigen bijdrage. De peiljaarverlegging wordt achteraf getoetst en vervalt als u toch een hoger inkomen had. Dan moet u de vergoeding terugbetalen aan de Raad voor Rechtsbijstand.

Resultaatbeoordeling

Afhankelijk van het soort zaak kan de rechtshulp die we geven tot een hoge schadevergoeding, of tot de ontvangst van een hoog geldbedrag ineens leiden (zoals bij een rechtszaak over de verdeling van een huis). Als het financiële resultaat van de rechtshulp hoger is dan een vrijgesteld bedrag (de “resultaatgrens”) dan vervalt de toevoeging. In dat geval ontvangt u van de advocaat een declaratie op basis van het uurtarief. Dit is vastgelegd in art. 9, 10 en 11 van onze Algemene Voorwaarden.

Samenloop toevoeging / rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandsverzekeringen dekken de kosten van juridische bijstand voorzover in de polis gedekt (bijv. verkeersongevallen, of ontslag, wonen, enz.). U mag kiezen of u de rechtshulp wilt ontvangen van een interne jurist van de verzekeraar of van een onafhankelijke advocaat die u zelf kiest. In beide gevallen vergoedt de verzekeraar de kosten. Het kan zijn dat u zowel in aanmerking komt voor dekking van de rechtsbijstandsverzekering als voor een toevoeging. In dat geval vragen wij dekking aan bij de rechtsbijstandsverzekering en maken wij alleen gebruik van de toevoeging als de dekking wordt geweigerd omdat deze niet onder de polis valt.

Ondernemers

Het is een wijdverbreid misverstand dat ondernemers bij een zakelijk geschil niet in aanmerking komen voor een toevoeging. Als het voortbestaan van het bedrijf afhangt van de rechtshulp, is in bepaalde gevallen toch een toevoeging mogelijk. Bespreek dit met uw advocaat.

Niet gedekte kosten

Een toevoeging dekt het honorarium van de advocaat voor één procedure, behalve de eigen bijdrage. Het griffierecht betaalt u zelf. Dit is bij toevoegingen wel veel lager dan normaal. Bij sommige rechtszaken is sprake van andere kosten die niet onder de toevoeging vallen (bijvoorbeeld medisch onderzoek bij arbeidsongeschiktheid). Uw advocaat bespreekt dit met u. Heel soms komt het voor dat executiekosten van een vonnis niet kunnen worden verhaald.


separator